facebook instagram youtube
Wypracowanie prawidłowej komunikacji z uczniem to nie lada wyzwanie dla nauczyciela. Jak znaleźć balans między postawą zbyt surową, w której nie ma poszanowania granic ucznia a postawą zbyt uległą, w której to uczniowie nie szanują granic nauczyciela? Należy pamiętać, że to zawsze osoba dorosła odpowiada za relację z dzieckiem. To naszą odpowiedzialnością jest, jak nią pokierujemy. Dzieci i młodzież nie mają do tego zasobów i kompetencji. Asertywni nauczyciele, to tacy, którzy potrafią wypracować balans między wyrażaniem swoich oczekiwań w sposób jasny i stanowczy przy jednoczesnym poszanowaniu potrzeb i godności swoich uczniów. To sprzyja skutecznemu zarządzaniu klasą, budowaniu pozytywnej atmosfery i prowadzi do efektywnego nauczania. Do budowania asertywnej komunikacji warto skorzystać z poniższych technik:
FitSchool o programie banner
Skip to content