facebook instagram youtube

TRENINGI FITSCHOOL

FitSchool jest innowacyjnym projektem kompleksowo
uwzględniającym potrzeby zdrowotne i rozwojowe dzieci,
w szczególności kształtowanie wydolności fizycznej
jako narzędzia profilaktyki chorób cywilizacyjnych.
Atrakcyjne i różnorodne zajęcia z wirtualnym trenerem będą
wsparciem dla nauczyciela podczas realizowania tradycyjnych
30-minutowych zajęć aktywności fizycznej oraz krótkich zajęć
śródlekcyjnych tzw. „przerwy dla mózgu”.

FitSchool trening dla poczatkujacych

TreningI 30 min

Są to zajęcia aktywności fizycznej
o umiarkowanej i średniej intensywności.

Zasadniczym zadaniem Treningu 30 min jest obciążanie wysiłkiem organizmu dziecka
(do wyraźnych oznak zmęczenia) celem poprawy sprawności krążeniowo-oddechowej.
Treningi 30 min oparte są na jednolitym planie obciążeń wysiłkowych zgodnych z rekomendacjami WHO.
Treningi 30 min zalecane są do wykonywania przez dzieci jako zasadniczy zasób ćwiczeń realizowanych
z wykorzystaniem wirtualnego trenera.

Jak korzystać z zasobów treningów 30 min?

FitSchool trening 30 min

TreningI 30 min

dla początkujących

Są to zajęcia aktywności fizycznej o umiarkowanej i średniej
intensywności o obniżonym obciążeniu w stosunku
do treningów 30-minutowych
(krótszy czas trwania ćwiczenia, wydłużona przerwa między ćwiczeniami).

Treningi 30-min zalecane są do wykonywania na wczesnym etapie korzystania z zasobów
celem wdrożenia dzieci do korzystania z nowej formy zajęć oraz stopniowego zwiększania aktywności fizycznej
o umiarkowanej i średniej intensywności.

Jak korzystać z zasobów treningów 30 min?

FitSchool trening dla uczniów 3-min

Trening 3 min

Są to ćwiczenia ruchowe o umiarkowanej i średniej
intensywności w formie zajęć śródlekcyjnych.

Zasadniczym zadaniem Treningu 3 min jest pobudzenia układu krążeniowo – oddechowego
oraz narządu ruchu w formie tzw. „przerwy dla mózgu” celem poprawy zdolności poznawczych
oraz zwiększenia zaangażowania dzieci w proces uczenia się.
Treningi 3 min zalecane są do wykonywania przez dzieci nawet kilka razy dziennie.
Najkorzystniejsze efekty występują w przypadku realizacji 3 – 5 treningów 3 min w czasie trwania dnia szkolnego.

Jak korzystać z zasobów treningów 3 min?

Skip to content