facebook instagram youtube
FitSchool el play-circle
FitSchool o programie banner

PRZESŁANKI

Podstawową przesłanką powstania projektu jest zidentyfikowana potrzeba zwiększenia poziomu aktywności fizycznej o charakterze tlenowym u dzieci rozpoczynających naukę szkolną (kluczowy okres rozwojowy).

Druga przesłanka wpisuje się w proces zmian technologicznych, które można zaobserwować w systemie edukacji.

CEL GŁÓWNY

Umacnianie potencjału zdrowia dzieci poprzez zwiększenie poziomu aktywności fizycznej.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Poprawa sprawności krążeniowo – oddechowej poprzez zwiększenie poziomu wysiłków o umiarkowanej i średniej intensywności (wysiłek tlenowy) – redukcja ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych.

Zwiększenie siły gorsetu mięśniowego służące kształtowaniu prawidłowej postawy ciała – redukcja ryzyka rozwoju chorób narządu ruchu.

Usprawnienie zmysłu kinestetycznego (propriocepcja) służąca poprawie koordynacji wzrokowo – ruchowej.

Poprawa zdolności motorycznych poprzez zwiększenie poziomu ćwiczeń ogólnousprawniających – kształtowanie możliwości ruchowych oraz redukcja ryzyka urazów.

Zwiększenie wiedzy dzieci na temat związku aktywności fizycznej ze zdrowiem – kształtowanie postawy osobistej odpowiedzialności za zdrowie.

Zwiększenie kompetencji nauczycieli wychowania fizycznego w zakresie pełnienia roli promotorów zdrowia.​

Zwiększenie prestiżu nauczycieli prowadzących zajęcia aktywności fizycznej w kontekście znaczenia ich pracy dla kształtowania kompetencji zdrowotnych młodego pokolenia.

Zwiększenie kompetencji rodziców i opiekunów dzieci dotyczących wychowania do zdrowia.

ADRESACI PROJEKTU:

Nauczyciele wychowania fizycznego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciele wychowania przedszkolnego.

Dzieci w wieku 6 – 9 lat, tj. uczniowie klas 0 – III placówek oświatowych przedszkoli i szkół podstawowych.

ZADANIA

Kompleksowość i komplementarność – połączenie w jednym rozwiązaniu technologicznym szeregu narzędzi wspierających pracę szkoły i rodziny na rzecz aktywności fizycznej dziecka.

Wysoka jakość wykonania i łatwość użytkowania.

Wiarygodność źródeł - stosowanie rozwiązań i treści w oparciu o rzetelną wiedzę naukową, która daje użytkownikom poczucie bezpieczeństwa i komfortu.

Wsparcie środowiska naukowego.

Stałe poszerzanie dostępnych treści (baza zajęć aktywności fizycznej, szkolenia online, materiały edukacyjne).

Zasoby serwisu FitSchool

30-MIN TRENINGI

aktywności fizycznej

3-MIN TRENINGI

aktywności fizycznej W FORMIE Śródlekcyjnych “przerw dla mózgu”

CERTYFIKOWANE SZKOLENIA

z wielu dziedzin naukowych

ZOBACZ JAK WYGLĄDA
AKTYWNA PRZERWA W LEKCJI

FitSchool aktywna-przerwa-w-lekcji
Odtwórz wideo
Skip to content