facebook instagram youtube
FitSchool szkolenia certyfikowane dla nauczycieli

SZKOLENIA

Ważnym celem programu FitSchool jest zwiększanie kompetencji nauczycieli i trenerów w zakresie pełnienia przez nich roli promotorów zdrowia.

Użytkownik platformy uzyskuje dostęp do szeregu modułów edukacyjnych przygotowanych przez zespół ekspertów:
lekarzy, fizjologów, specjalistów kultury fizycznej oraz psychologów.

Szkolenia stanowią wiarygodne źródło informacji opartej o aktualną wiedzę naukową.
Odbycie szkoleń online potwierdzane jest certyfikatami umożliwiającymi dokumentowanie działań na rzecz rozwoju zawodowego nauczyciela.

Jak to działa?

Zobacz przykładowy certyfikat:
FitSchool dla nauczycieli certyfikat ukonczenia szkolenia

SZKOLENIA WYMAGANE

Uzyskanie dostępu do pełnej funkcjonalności panelu użytkownika wymaga odbycia trzech 10 – 20 min szkoleń wymaganych (ABC).

A

Rola Prowadzącego zajęcia 30 min FitSchool

B

Rola Prowadzącego zajęcia 3 min FitSchool

C

Obsługa platformy FitSchool

Po zapoznaniu się z treścią szkoleń wymaganych ABC
użytkownik otrzymuje certyfikat potwierdzający posiadanie kompetencji do prowadzenia zajęć z użyciem platformy FitSchool.

SZKOLENIA DODATKOWE

Pełnienie roli promotora / edukatora zdrowia wymaga kompetencji łączących wiedzę i umiejętności z wielu dziedzin naukowych (medycyny, zdrowia publicznego, kultury fizycznej, psychologii).

Dostępne w ramach szkoleń dodatkowych moduły edukacyjne
ułatwiają pozyskanie wiedzy opartej o dowody naukowe i rekomendacje uznanych środowisk naukowych.
Zasoby dostępnych modułów będą systematycznie zwiększane o nowe treści wynikające z identyfikowanych potrzeb użytkowników.

Korzystanie ze szkoleń dodatkowych nie ma charakteru obligatoryjnego.
Po zapoznaniu się z treścią każdego szkolenia użytkownik otrzymuje certyfikat.

Skip to content