facebook instagram youtube

FitSchool – bezpłatne narzędzie dla nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego, otrzymał honorowy patronat Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Ośrodek Rozwoju Edukacji jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, prowadzoną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Jego celem jest podejmowanie i realizacja działań na rzecz doskonalenia systemu oświaty i podnoszenia jakości edukacji w obszarze kształcenia ogólnego i wychowania.

FitSchool to gotowe filmy treningowe, które nauczyciel włącza podczas lekcji, a uczniowie ćwiczą, naśladując ruchy wirtualnego trenera. Program został opracowany przez Fundację Medicover, w celu zmotywowania dzieci do aktywności fizycznej.

Chcesz zobaczyć, jak to wygląda? Obejrzyj film.

Skip to content