facebook instagram youtube

Realizacja podstawy programowej
w zakresie wychowania fizycznego – klasy I-III
z wykorzystaniem narzędzia Fitschool

Ważną rolę w kształceniu i wychowaniu uczniów w szkole podstawowej odgrywa wychowanie fizyczne,
którego celem jest m.in. edukacja zdrowotna. Zadaniem szkoły jest kształtowanie postaw prozdrowotnych
uczniów, w tym wdrożenie ich do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych
osób, a ponadto wyposażenie ucznia w treści z zakresu korzyści płynących z aktywności fizycznej, jej wpływu
na prawidłową postawę ciała i wszechstronny rozwój psychomotoryczny.


Aby wyposażyć ucznia w zestawy ćwiczeń, zabaw i gier ruchowych należy zacząć od początku czyli od pozycji
wyjściowej, która jest początkiem każdego ćwiczenia.

Uczeń przyjmuje podstawowe pozycje do ćwiczeń:

postawa zasadnicza
postawa rozkroczna
stanie jednonóż
klęk podparty
podpór przodem
siad skrzyżny
siad rozkroczny
pozycja na czworakach

Uczeń wykonuje ćwiczenia

Uczy się wykonywać różne rodzaje ćwiczeń kształtujących, zwinnościowych, równoważnych itp.,
które zapewnią wszechstronny rozwój i zapobiegają m.in. wadom postawy:
skłon w przód
skrętoskłon
skłon w bok
stanie jednonóż
siad równoważny

Program FitSchool realizuje treści podstawy programowej zapewniając wszechstronność w wyborze
treningów. Proponuje m.in. w zakresie rytmiki i tańca zajęcia muzyczno-ruchowe w formie 30 i 3-minutowe
treningów. Co więcej, w formie aktywności oznaczonej jako „Taniec” oferuje naukę prostych kroków i układów
z różnych konkurencji tanecznych. Poza tym program proponuje zajęcia ruchowe z elementami techniki
przygotowującymi do gier zespołowych jak np. piłka nożna czy koszykówka, które wplecione w treningi
o intensywności od umiarkowanej do wysokiej, zapewniają kształtowanie sprawności fizycznej ucznia,
szczególnie w zakresie poprawy sprawności krążeniowo-oddechowej.


Natomiast propozycja treningów o charakterze ćwiczeń gimnastycznych pozwala na realizację podstawy
programowej w zakresie różnych ćwiczeń kształtujących, doboru pozycji wyjściowych jak również
kształtowania prawidłowej postawy ciała. Poza tym elementy sztuki walki i tzw. „Mix” (zestawienie wszystkich
proponowanych rodzajów treningów) zapewniają wszechstronny rozwój fizyczny, psychiczny i motoryczny.


Dodatkowo program ćwiczeń 3-minutowych to doskonałe uzupełnienie realizacji ćwiczeń śródlekcyjnych,
które zapewniają uczniom aktywną fizycznie przerwę w trakcie nauki, która wymaga skupienia. Przerwy
te pozwalają po pierwsze „odpocząć” umysłowo, a po drugie wprowadzają aktywność fizyczną, niezbędną
dla dziecka w okresie edukacji wczesnoszkolnej. W tym okresie bowiem dziecko charakteryzuje się
spontaniczną aktywnością fizyczną, którą należy zaspakajać proponując m.in. „przerwy dla mózgu”.

Dr hab. Dorota Groffik, prof. AWF

W tej witrynie używamy plików cookie, aby zwiększyć komfort użytkowania. Dalsze korzystanie z tej witryny będzie uważane za zgodę. Ok, zgadzam się Nie, chcę więcej informacji
Skip to content