facebook instagram youtube
FitSchool el play-circle

Eksperci Programu

Dr Małgorzata Pogorzelska

Doktor Nauk o Kulturze Fizycznej, nauczyciel dyplomowany z 20-letnim stażem, na wszystkich etapach edukacyjnych, w tym w klasach sportowych. Nauczyciel akademicki w AWFiS Gdańsk. Prowadzi wykłady i ćwiczenia m.in. z dydaktyki WF-u dla studentów kierunku wychowanie fizyczne. Współtwórca gdańskiego programu aktywności zdrowotnej dla uczniów klas 0–III. Współautorka i prowadząca warsztaty metodyczne: dla nauczycieli WF-u na temat planowania pracy nauczyciela i oceniania uczniów oraz dla dyrektorów szkół na temat stymulacji jakości wychowania fizycznego. Współautorka czterech programów nauczania z wychowania fizycznego nagrodzonych w konkursie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz podręcznika metodycznego WF z klasą – od planowania do oceniania.

FitSchool doktor nauk o zdrowiu Marek Jankowski

Dr Marek Jankowski

Doktor Nauk o Zdrowiu (Gdański Uniwersytet Medyczny). Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień. Koordynator Programu Operacyjnego Zdrowie Publiczne i Sport Strategii Miasta Gdańska 2030 plus. Członek: Rady ds. Zdrowia Publicznego przy Prezydencie Miasta Gdańska, Zespołu ds. edukacji zdrowotnej przy Pomorskiej Radzie Oświatowej, Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych. Współautor i realizator nagrodzonych programów zdrowotnych: nagroda PZU (2005), nagroda KnowHealth (2011), nagroda KnowHealth (2013), nagroda Samorząd od Serca (2016), nagroda Zdrowy Samorząd (2022). Autor projektów dotyczących wykorzystania narzędzi teleinformatycznych w obszarach promocji zdrowia, profilaktyki chorób i medycyny naprawczej. Współautor licznych publikacji naukowych dotyczących zdrowia.

FitSchool zespół Katarzyna Walczak Szepczyńska

Dr Aleksandra Niedzielska

Doktor Nauk o Kulturze Fizycznej, zastępca dyrektora Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień. Członek: Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych, Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Współautor i realizator nagrodzonych programów zdrowotnych: nagroda KnowHealth (2011), nagroda KnowHealth (2013), nagroda Zdrowy Samorząd (2022). Współautor licznych publikacji naukowych z obszaru zdrowia.

FitSchool nauki o kulturze fizycznej dr jakub krysciak

Dr Jakub Kryściak

Doktor Nauk o Kulturze Fizycznej, adiunkt w Zakładzie Fizjologii i Biochemii AWF Poznań, fizjolog Rehasport. Szczególnie interesuje się zagadnieniami adaptacji treningowej sportowców oraz metabolizmu mięśniowego. Współpracował z reprezentantami kraju
w piłce nożnej, siatkówce, zapasach, lekkoatletyce. Jest autorem kilkudziesięciu prac i doniesień naukowych dotyczących fizjologii wysiłku fizycznego w sporcie i rehabilitacji.

FitSchool nauki o kulturze fizycznej Katarzyna Domaszewska

Prof. AWF dr hab. Katarzyna Domaszewska

Doktor habilitowana nauk o kulturze fizycznej, magister biotechnologii. Pracuje na stanowisku Profesora
w Zakładzie Fizjologii i Biochemii Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz na Wydziale Nauk o Zdrowiu
w Akademii Kaliskiej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne
w zakresie Fizjologii ogólnej, Fizjologii Wysiłku Fizycznego, Fizjologii w Sporcie oraz Patofizjologii. Jest autorem wielu publikacji naukowych dotyczących roli aktywności fizycznej w terapii wybranych schorzeń cywilizacyjnych w odniesieniu do zmian metabolicznych organizmu. Brała czynny udział w cyklicznych konferencjach naukowych i szkoleniowych z zakresu medycyny sportowej oraz znaczenia ergospirometrycznej próby wysiłkowej w ocenie zdolności wysiłkowych i prognozowania obciążeń treningowych.

Ambasadorzy

FitSchool specjalista aktywności fizycznej ambasadorka projektu Monika Pacyńska

Monika Pacyńska

Z dumą przedstawiamy Monikę Pacyńską, która jest ambasadorem Programu FitSchool. Monikę zobaczycie na filmach treningowych 30-minutowych, a także 3-minutowych przerwach śródlekcyjnych. Monika, razem z młodszą ambasadorką – Zosią, odwiedziły szkołę w Pogórzu, gdzie osobiście przeprowadziły trening wspólnie z uczniami. Wyświetl więcej

FitSchool psycholog Martyna Hnatyszyn

Martyna Hnatyszyn

Dyplom magistra psychologii uzyskała na Uniwersytecie Gdańskim. Kolejne dyplomy studiów podyplomowych uzyskała na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym - z zakresu psychologii klinicznej, w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie - z zakresu psychodietetyki, czy na Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni - z zakresu edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Wyświetl więcej

Marta Sobocińska

Z dumą przedstawiamy Martę, która jest ambasadorką projektu FitSchool. Martę można zobaczyć i posłuchać w szkoleniach ze specjalistami na platformie FitSchool. Jej zaangażowanie i profesjonalizm sprawiają, że każdy uczestnik wychodzi ze spotkań bogatszy o praktyczną wiedzę i umiejętności, które można natychmiast wdrożyć w życie. Wyświetl więcej

Zespół Fundacji

FitSchool zespół Jacek Wichowski

Jacek Wichowski

Związany z Fundacją Medicover od 6 lat, zaangażowany głównie w projekty promujące aktywność fizyczną, profilaktykę zdrowia i działania społeczne skierowane do dzieci. Wciąż czynny biegacz, osadzony w sporcie zawodowym i amatorskim już od blisko 18 lat.

FitSchool zespół Agnieszka Skowrońska

Agnieszka Skowrońska

Kierownik Programów Profilaktycznych Fundacji Medicover. W Fundacji od 2015 roku, współpracuje z samorządami, wydziałami zdrowia i edukacji. Tworzy i wspiera programy profilaktyczne skierowane do dzieci i dorosłych w całej Polsce.

FitSchool zespół Agnieszka Karasińska

Agnieszka Karasińska

W Fundacji Medicover od 2017 roku. Odpowiedzialna za koordynację projektu Queen Silvia Nursing Award. Związana również z projektami mającymi na celu edukację i promocję zdrowego stylu życia, takimi jak Rajd Rowerowy – Razem Przeciwko Cukrzycy Typu II oraz Wyścig po Zdrowie.

FitSchool zespół Dagmara Babicka

Dagmara Babicka

Od początku swojej pracy w Fundacji jest zaangażowana w tworzenie i rozwój projektu FitSchool, w szczególności w przygotowania filmów treningowych i szkoleniowych. Aktywnie działa również w obszarze komunikacji z nauczycielami, przygotowując treści i wysyłkę newslettera.

FitSchool zespół Kornelia Ochel

Kornelia Ochel

Przygodę z Fundacją Medicover rozpoczęła w 2020r dołączając do zespołu jako koordynatorka Gdańskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy. Wspiera realizację bieżących projektów ukierunkowanych na profilaktykę i edukację zdrowotną. W ramach działań społecznych kształci najmłodsze pokolenia z pierwszej pomocy.

FitSchool zespół Izabela Połeć

Izabela Połeć

W Fundacji od 2021 roku, dotychczas współpracowała z samorządem miasta Gdańsk jako koordynatorka lokalna Gdańskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy. W zespole Fitschool od sierpnia 2023, w którym zajmuje się procesem rejestracji nowych placówek i nauczycieli oraz pracami graficznymi związanymi z projektem.

FitSchool zespół Katarzyna Walczak Szepczyńska

Katarzyna Walczak-Szepczyńska

Zajmuje się projektami profilaktyki oraz edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym i rodzinnym, poprzez wdrożenia Elektronicznego Systemu Medycyny Szkolnej oraz inicjatywy Programów Polityki Zdrowotnej. Współpracuje z samorządami przy realizacji zadań publicznych w zakresie promocji zdrowia, NZOZ-ami, a także komunikuje kampanie społeczne i programy Fundacji.

Skip to content