facebook instagram youtube

Projekt FitSchool organizowany przez Fundację Medicover zawitał do wszystkich 194 szkół i przedszkoli w Gdańsku. To pierwsze systemowe wdrożenie był możliwe dzięki otwartości władz lokalnych, dla których inwestycja w zdrowie uczniów jest jednym z priorytetów.

Dzięki zaangażowaniu Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień, Wydziału Edukacji i Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Gdańsk z FitSchool mogą już korzystać nauczyciele w całym Gdańsku.

Dodatkowo w Europejskim Centrum Solidarności odbyła się konferencja, w której wzięło udział blisko 300 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, wychowawców oddziałów przedszkolnych oraz nauczycieli WF.

Dzięki uproszczonej ścieżce wdrożenia, nauczyciele mają już dostęp do narzędzia i rozpoczęli zajęcia sportowe z uczniami klas 1-3 i zerówek. Zwiększyła się liczba aktywnych uczniów, a nauczyciele zaczęli korzystać z narzędzia, dostrzegając jego wartość.

Chcemy zachęcić inne samorządy do podjęcia podobnych kroków. Wspólnie możemy przyczynić się do tworzenia zdrowszych i bardziej aktywnych społeczności.

Skip to content