facebook instagram youtube
FitSchool pscholog zalecenia somatyzacje
Bywa, że uczniowie zgłaszają dolegliwości bólowe, zdrowotne – trudne do zweryfikowania przez nauczyciela czy nawet przez pielęgniarkę szkolną. Tak jak krwawiący palec widzimy gołym okiem – tak ucisku żołądka, bólu głowy czy pleców już nie. Zdarza się, że obserwujemy nasilenie takich dolegliwości u tych samych uczniów. Może pojawiać się myśl – czy nie są to symulowane objawy w celu uniknięcia udziału w lekcji, sprawdzianie czy odpowiedzi przy tablicy. A my oszukiwani być nie lubimy. Rozważamy też czy są to objawy somatyczne, które pojawiają się wskutek dyskomfortu psychicznego związanego z przeżywaniem trudnych emocji, stresu i napięcia. Emocje mogą powodować objawy płynące z ciała, których wyniki badań lekarskich nie potwierdzają, a dziecko doświadczające somatyzacji nie ma nad nimi kontroli. Wśród nich wymienić można: bóle i zawroty głowy, bóle brzucha, bóle mięśniowe, trudności z oddychaniem, świąd skóry. I choć bardzo byśmy chcieli wychwycić różnicę między uczniami, którzy swoje objawy symulują w celu uniknięcia udziału w lekcji, a tymi, którzy przeżywają wewnętrzne konflikty na tyle mocno, że odbija się to na ich ciele – jest to niestety często niemożliwe. To, co możemy zrobić – to ZAWSZE reagować na problem zdrowotny zgłaszany przez ucznia. Nie naszą rolą jest oceniać prawdziwe intencje dzieci i młodzieży. I nawet jeśli nie zawsze czujemy, że pomoc jest potrzebna – odmówić jej nie możemy. Możemy natomiast kłaść nacisk podczas rozmowy z rodzicem na zasadność wykonania szeregu badań dziecku. To rolą rodzica jest poszukiwanie przyczyn zachowania dziecka, a rolą nauczyciela – monitorowanie tych zachowań w szkole i zapewnienie pomocy gdy uczeń się po taką zwraca.
Skip to content